Phó Thủ tướng chỉ đạo chi trả lương hưu mới ngay trong tháng 8

Sự kiện: Tin nóng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chi trả lương hưu mới cho người dân ngay trong tháng 8, thay vì chờ qua tháng 9 như thông báo trước đó của BHXH Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2023 quy định thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7. Tuy nhiên, tới ngày 14-8 Nghị định này mới có hiệu lực thi hành.

Vì vậy, BHXH Việt Nam cho biết lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho người hưởng tháng 7 và tháng 8, cơ quan này sẽ thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6.

Tại kỳ chi trả của tháng 9, người hưởng lương sẽ được cơ quan BHXH chi trả mức hưởng mới và truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu sớm chi trả lương hưu.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu sớm chi trả lương hưu.

Tuy nhiên, tại phiên họp thường trực Chính phủ, ngày 12-7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ngay trong tháng 8, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả mức lương, trợ cấp mới; chi trả số tiền chênh lệch tăng thêm của kỳ lĩnh tháng 7-2023 theo quy định của Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Việc chậm chi trả lương được cho là do lỗi của cơ quan tham mưu ban hành nghị định chậm, tức ngày 29-6, nghị định mới ban hành. Theo khoản 1, Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghị định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Như vậy, thời gian không đủ để BHXH Việt Nam thực hiện việc chi trả.

Cạnh đó, cơ quan bảo hiểm cũng phải chờ thông tư hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH mới có căn cứ thực hiện.

Theo Nghị định 42, từ 1-7-2023, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được tăng từ 12,5% đến 20,8%.

Cụ thể, mức tăng 12,5% áp dụng với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Mức tăng 20,8% trên nền lương hưu của tháng 6-2023 dành cho người hưởng lương nhà nước mà nghỉ hưu từ ngày 1-1-2022 đến trước 1-7-2023.

Người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà vẫn hưởng dưới 3 triệu đồng được tăng thêm để đạt 3 triệu đồng mỗi tháng. Cụ thể, người hưởng dưới 2,7 triệu đồng được tăng thêm 300.000 đồng; người hưởng từ 2,7 đến dưới 3 triệu được tăng lên 3 triệu đồng.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, quy định trên giúp hơn 3 triệu người (trong đó 891.000 người do nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo; 2,17 triệu người do nguồn quỹ BHXH đảm bảo), được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Sau khi điều chỉnh, mức bình quân lương hưu hằng tháng của người nghỉ hưởng lương hưu do ngân sách Nhà nước bảo đảm tăng từ khoảng 4,7 triệu/người/tháng lên 5,3 triệu đồng/người/tháng. Mức bình quân lương hưu hằng tháng của người nghỉ hưởng hưởng hưu do quỹ BHXH bảo đảm tăng từ khoảng 5,6 triệu đồng/người/tháng lên 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí từ quỹ BHXH dự kiến cũng tăng thêm khoảng 9.258 tỉ đồng, ngân sách Nhà nước tăng thêm 2.662 tỉ đồng trong năm 2023 để thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao chưa điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1-7?

Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH TP HCM sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7-2023 cho đến tháng được điều chỉnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VIẾT LONG ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN