Những dấu mốc lịch sử quy hoạch TP.HCM xưa và nay

Sự kiện: Thời sự

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử TP.HCM đã có nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chung, nhằm xây dựng hoàn thiện chiến lược tầm nhìn dài hạn đến 2060.

Những dấu mốc lịch sử quy hoạch TP.HCM xưa và nay - 1

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/nhung-dau-moc-lich-su-quy-hoach-tphcm-xua-va-nay-1044292.html

Chia sẻ
Theo Kiên Cường (Pháp luật TPHCM)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung