Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI cùng tuổi

Trong số 16 Ủy viên Bộ chính trị khóa XI, có 5 người cùng tuổi 64, 3 người cùng 59 tuổi, 2 người cùng sinh năm 1953 và 2 người cùng sinh năm 1947; Đồng thời với việc bổ sung ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ Chính trị có thêm một người có học hàm Giáo sư...

Bốn người là giáo sư và phó giáo sư

Sau 10 ngày làm việc, cùng với việc thảo luận nhiều nội dung quan trọng, ngày 11/5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 đã bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XI ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.

Trong số 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, có 3 người có học hàm Giáo sư là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang; 1 người có học hàm Phó giáo sư là Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa. Có 6 người có học vị tiến sĩ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Tiến sĩ Chính trị học, chuyên ngành Xây dựng Đảng); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (Tiến sĩ kinh tế); Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa (Tiến sĩ triết học); Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (Tiến sĩ điều khiển học); Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (Tiến sĩ luật); Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (Tiến sĩ triết học).

Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI cùng tuổi - 1

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trẻ nhất Bộ Chính trị

Độ tuổi trung bình của các ủy viên Bộ Chính trị khóa XI sau khi đã bầu bổ sung thêm hai người (tính tại thời điểm tháng 5/2013) là 62,8 tuổi. Còn nếu tính tại thời điểm năm 2011, khi Bộ Chính trị khóa XI ra mắt với 14 người, độ tuổi trung bình là 61,2 tuổi. Trong khi đó, độ tuổi trung bình của các Ủy viên Bộ Chính trị khóa X là 59,8 tuổi (tính tại thời điểm tháng 12/2006).

Trong danh sách Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, người nhiều tuổi nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (69 tuổi), người trẻ nhất là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (57 tuổi).

"Về cơ cấu giới, đây là lần đầu tiên có tới 2 nữ Ủy viên trong Bộ Chính trị, là các Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân".

Trong số 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, có 5 người cùng 64 tuổi (sinh năm 1949) là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Có 3 người cùng 59 tuổi (sinh năm 1954) là Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai người cùng sinh năm 1953 là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Hai người cùng sinh năm 1947 là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ và Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.

Danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI có 9 người từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.

Với việc ông Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư, Ban Bí thư khóa XI có tổng cộng 11 người.

Tiểu sử tóm tắt của hai tân Ủy viên Bộ Chính trị

Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI cùng tuổi - 2

Ông Nguyễn Thiện Nhân (60 tuổi, quê Trà Vinh), giáo sư kinh tế, tiến sỹ điều khiển học, thạc sĩ quản lý cộng đồng; cao cấp lý luận chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội khóa 10, 12, 13.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2006, ông là Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Tháng 8/2007, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng (kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cho tới năm 2010) và tiếp tục được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 năm 2011.

Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI cùng tuổi - 3

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (59 tuổi, quê Bến Tre), thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, 10 và 11, Bí thư Trung ương Đảng khóa 11, đại biểu Quốc hội khóa 12.

Bà từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại. Năm 2007, bà Ngân được bầu làm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Bà Ngân được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội từ giữa năm 2011.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trung (giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN