Nhiều quy định mới về tiền lương, cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 11

Sự kiện: Thời sự

Ba nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần quy định, quy định mới về các lĩnh vực mà cán bộ chỉ được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức 1-2 năm... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 11-2022.

Từ tháng 11 tới đây, một số chính sách về tiền lương, tổ chức, cán bộ sẽ có hiệu lực thi hành.

3 nhóm lao động được tăng lương thêm 0,8 lần

Quyết định 19/2022 của Thủ tướng quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024, có hiệu lực từ 10-11.

Từ 10-11, có ba nhóm lao động sẽ được tăng lương thêm 0,8 lần so với quy định. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Từ 10-11, có ba nhóm lao động sẽ được tăng lương thêm 0,8 lần so với quy định. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo đó, Quyết định nêu rõ mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC) và người lao động làm việc trong cơ quan BHXH bằng 1,8 lần mức lương đối với CBCC-VC do Nhà nước quy định. Quy định này được áp dụng đối với một số đối tượng trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một là, CBCC-VC và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Hai là, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân. Ba là, người lao động thực hiện chính sách BHTN của ngành LĐ-TB&XH.

Quyết định này cũng nêu rõ tiền lương tăng thêm không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.

Số tiền tăng thêm này cũng không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN, kinh phí công đoàn và được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27.

Từ 1-11, Bộ TN&MT không còn 4 Tổng cục

Nghị định 68/2022 quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT sẽ có hiệu lực từ 1-11. Theo quy định mới, trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ TN&MT không còn bốn Tổng cục là Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo; chỉ có một Tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: VGP

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: VGP

Ngoài ra, nhiều đơn vị cấp cục, vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập ba đơn vị gồm Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành ba đơn vị gồm Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai. Còn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành hai đơn vị gồm Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

11 lĩnh vực sau khi thôi giữ chức 1-2 năm mới được thành lập doanh nghiệp

Thông tư 60/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 17-11 quy định danh mục 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ. Cụ thể:

- Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán

- Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Quản lý nhà nước về bảo hiểm

- Quản lý nhà nước về hải quan

- Quản lý nhà nước về giá

- Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước

- Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

- Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia

- Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài

- Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước

- Quản lý nhà nước về tài sản công

Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực nêu trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý. Riêng trường hợp quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về tài sản công thì thời hạn này là đủ 12 tháng.

Điều kiện thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp ngành công thương

Thông tư 16/2022 của Bộ Công Thương về quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương có hiệu lực từ 28-11.

Thông tư quy định rõ, việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực công thương phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020 về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định các điều kiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương. Cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương được sáp nhập, hợp nhất khi không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020.

Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị. Trong trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo cáo Trung ương về phương án điều chỉnh tiền lương

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình trước Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương án điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Thảo ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN