Báo cáo Trung ương về phương án điều chỉnh tiền lương

Sự kiện: Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình trước Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương án điều chỉnh tiền lương.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Các Uỷ viên Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận tại Hội nghị:

Cụ thể, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương án điều chỉnh tiền lương; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Đề án định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính sách BHXH, tiền lương công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10-2022

Nhiều chính sách BHXH, tiền lương công chức nào có hiệu lực từ tháng 10-2022 người lao động cần biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Kiên ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN