Lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 12

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018 00:30 AM (GMT+7)

Trong tháng 12 tới đây, Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Sự kiện: Thời sự

  

Ngày 6/10 tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII ngày 6/10, phóng viên đặt câu hỏi: Vì sao Trung ương chưa thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng tại hội nghị lần này?

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng cho biết: Trong năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ còn tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Dự kiến hội nghị này sẽ diễn ra vào tháng 12.

“Theo quy định của Đảng, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được tiến hành sau kỳ họp Quốc hội. Vì vậy, theo đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra Trung ương sẽ còn xem xét một số vấn đề quan trọng khác tại hội nghị lần thứ 9”, ông Vĩnh cho biết.

Lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 12 - 1

 Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị T.Ư 8

Lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 12 - 2

 Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng

Trả lời câu hỏi phương án Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước có được tiếp tục duy trì trong các nhiệm kỳ tới hay chỉ áp dụng cho nhiệm kỳ này, ông Vĩnh nói rằng “các nhiệm kỳ tới có tiếp tục hay không phụ thuộc vào Ban chấp hành Trung ương”.

Nói thêm về việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, ông Vĩnh cho rằng, nhìn rộng ra trên toàn thế giới, người đứng đầu Đảng cầm quyền luôn là người đứng đầu Chính phủ hoặc nguyên thủ quốc gia hoặc cả hai. “Đây là thông lệ, là tập quán chính trị” – ông Vĩnh nói và nhấn mạnh thêm, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước cũng là "việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân".

Về kết quả Hội nghị Trung ương 8, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bùi Trường Giang cho biết, kết thúc hội nghị, Trung ương đã thông qua các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết về điều chỉnh, bố sung Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Nghị quyết về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành TƯ Đảng.

Hội nghị cũng thống nhất thành lập 5 tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cụ thể, đó là Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban, Tiểu ban nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban, Tiểu ban Phục vụ đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp

Dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí...

Theo Văn Kiên (Tiền Phong)
sự kiện Thời sự