Không lấy phiếu tín nhiệm CT HĐND Đà Nẵng

HĐND TP Đà Nẵng sẽ không lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND do ông Trần Thọ đảm nhiệm bởi ông Thọ mới kế nhiệm chức danh này từ ông Nguyễn Bá Thanh.

Ngày 8/7, HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 của thành phố này sẽ bắt đầu từ ngày mai (9/7). Kỳ họp này HĐND thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 16/17 chức danh do HĐND bầu ra.

Những người được lấy phiếu lần này gồm những chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn như chủ tịch; phó chủ tịch; ủy viên thường trực; các trưởng ban của HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch, các ủy viên UBND.

Tuy nhiên HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ không lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND do ông Trần Thọ đảm nhiệm bởi ông Thọ mới kế nhiệm chức danh này từ ông Nguyễn Bá Thanh (được điều ra làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương) trong kỳ họp thứ 6 (bất thường) HĐND vào tháng 4/2013.

Được biết trong đợt lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm lần này, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải tổ chức công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm, hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân; gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

Kết quả lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được công khai tại kỳ họp HĐND, đồng thời báo cáo cấp ủy cùng cấp và HĐND cấp trên trực tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN