Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét các trường hợp đặc biệt

Thứ Bảy, ngày 16/01/2021 10:32 AM (GMT+7)

Sáng 16/1, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã chính thức khai mạc. Tại Hội nghị Trung ương xem xét các trường hợp đặc biệt để đưa vào danh sách giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sự kiện: Thời sự

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét các trường hợp đặc biệt - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét các trường hợp đặc biệt - 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc hội nghị

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét các trường hợp đặc biệt - 3

Các đại biểu dự hội nghị Trung ương 15

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét các trường hợp đặc biệt - 4

Hội nghị Trung ương 15 sẽ xem xét những nội dung để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét các trường hợp đặc biệt - 5

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-lan-thu-15-xem-xet-cac-truong-hop-d...

Hội nghị Trung ương 15 sẽ quyết định phương án nhân sự

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân...

Theo Văn Kiên - Như Ý (Tiền Phong)
sự kiện Thời sự