Hôm nay, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch QH khoá XIV

Thứ Năm, ngày 21/07/2016 06:59 AM (GMT+7)

Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hôm nay, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch QH khoá XIV - 1

Hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, cho đến thời điểm đó, Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn là người điều hành phiên họp

Theo nội dung chương trình của kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khoá XIV, sáng nay (21/7), Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trước đó, chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó, tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét cơ cấu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV có 18 thành viên (giống như khoá XIII), gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngay khi cơ cấu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được thông qua, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh trên. Tiếp đó, sau khi Ban Kiểm phiếu được thành lập, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo H.Thu (Báo Giao thông)
sự kiện Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Báo lỗi nội dung