23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thay đổi chức danh ra sao sau kiện toàn, sắp xếp

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 07:16 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trong số 23 Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được bầu ra tại Đại hội XIII của Đảng, đến nay qua sắp xếp, kiện toàn, cũng như phân công của Bộ Chính trị đã có 13 người được điều động, phân công giữ các chức vụ mới còn lại tiếp tục giữ nguyên.

23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thay đổi chức danh ra sao sau kiện toàn, sắp xếp - 1

Nguồn: https://tienphong.vn/23-uy-vien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-thay-doi-chuc-danh-ra-sao-sau-kien-toan-sap-xep-post1326631.tpo

Chia sẻ
Theo Linh Anh - Văn Kiên (Tiền Phong)
sự kiện Thời sự