Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử

Chủ Nhật, ngày 22/05/2016 08:13 AM (GMT+7)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 8 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử - 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử

Hơn 7 giờ sáng nay (22-5), tại khu vực bỏ phiếu số 8 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã là người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại điểm bỏ phiếu, Chủ tịch nước nêu rõ cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp lần này là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống của nhân dân.

Chủ tịch nước cho rằng cuộc bầu cử diễn ra sau hơn 30 năm chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và vừa tiến hành thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cuộc bầu cử nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

"Tôi đề nghị đồng bào, đồng chí hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ tập thể của mình, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào QH và HĐND các cấp tham gia cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như ĐH Đảng các cấp. Góp phần xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tôi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp tổ chức thắng lợi, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày của toàn dân" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Phương Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung