Hà Nội yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội

Thứ Năm, ngày 26/02/2015 21:55 PM (GMT+7)

Hà Nội vừa yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những ngày hội có quy mô lớn.

Hà Nội yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội - 1
Ảnh minh họa.
Tại công văn yêu cầu giám đốc sở, ngành liên quan, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội, thành phố Hà Nội yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội trên địa bàn. Đồng thời, chịu trách nhiệm về kế hoạch, chương trình, nội dung, quy mô, tần suất, thời gian tổ chức, bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của từng địa phương.

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội.

Không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, thành phố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội.

Quản lý việc đặt tiền lễ, nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng chi phí chênh lệch, đặc biệt là trong khuôn viên di tích và lễ hội.

Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện nghiêm, không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể trước UBND thành phố theo phạm vi quản lý, chỉ đạo của mình nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015.

Ngày 25.2, tại văn bản về thực hiện công điện của Thủ tướng Chính  phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Ất Mùi năm 2015, Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của thành phố về quản lý và tổ chức lễ hội.

Đồng thời, đảm bảo việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

Đặc biệt, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Dương Tùng (Danviet.vn)