EVN không được tăng giá điện trên 5%

Khi các thông số đầu vào biến động tăng trên 5% so với giá bán điện hiện hành thì Bộ Công Thương xem xét, gửi Bộ Tài chính thẩm định, và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Theo dự thảo này quy định, mức giá bán lẻ điện bình quân là giá bán điện được xác định theo nguyên tắc tính bình quân cho 1 kWh điện thương phẩm, bao gồm 4 thành phần: Giá phát điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, chi phí điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện (còn được gọi là giá bán điện bình quân).

Về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán điện bình quân dự thảo cũng chỉ rõ, trong trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng, để xác định giá thành điện kế hoạch làm giá bán điện bình quân tại thời điểm tính toán thấp hơn từ 5% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định điều chỉnh giảm giá bán điện tương ứng. Đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để giám sát.

EVN không được tăng giá điện trên 5% - 1

Giá bán điện bình quân được điều chỉnh trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Còn trong trường hợp các thông số đầu vào cơ bản, tại thời điểm tính toán biến động so với giá bán điện bình quân hiện hành với mức từ 2 - 5% và trong khung giá quy định thì EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Trong trường hợp, nếu thông số đầu vào biến động trên 5% hoặc mức giá bán lẻ điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định thì EVN báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi ý kiến thẩm định đến Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ mà chưa có ý kiến trả lời, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh giá bán điện ở mức 5%.

Trong năm tài chính, giá bán điện bình quân được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá thành điện kế hoạch. Các thông số đầu vào khác của giá bán điện bình quân chỉ được xem xét để điều chỉnh giá bán điện sau khi EVN có báo cáo quyết toán, kiểm toán theo trình tự quy định.

Giá bán điện bình quân được điều chỉnh trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh là ba tháng. Trường hợp vượt thẩm quyền, thì EVN báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Nhi (Vnmedia)
Báo lỗi nội dung