Đỉnh triều duy trì báo động 1 suốt cả tuần

Sau khi đạt và vượt mức báo động 1 trong 3 ngày vừa qua, mực nước cao nhất trên hệ thống sông Sài Gòn còn tiếp tục duy trì ở mức báo động 1 trong 3 – 4 ngày tới.

Mực nước tại các trạm ngày 19/01/2014

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.26

5.30

1.31

19.30

0.05

0.00

-1.34

13.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.24

4.30

1.30

18.30

ct

ct

-1.58

12.30

Do ảnh hưởng yếu của không khí lạnh, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm với nền nhiệt độ trong khoảng 18 – 20 độ C cùng với độ ẩm khá thấp, 50 – 70%. Ngày hôm nay đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bề vẫn đạt mức 1.30 – 1.31 mét, xấp xỉ báo động 1, vào khoảng 18 – 20 giờ.

Sang tuần mới, đỉnh triều vẫn tiếp tục giữ trên mức báo động 1 liên tiếp trong 3 – 4 ngày tới. Thời gian mực nước lên cao nhất tập trung vào buổi sáng sớm, từ 6 – 8 giờ sáng và buổi tối, từ 20 – 22 giờ. Ngoài hai lần mực nước đạt đỉnh vào khoảng sáng sớm và tối thì trong ngày cũng có hai lần mực nước xuống rất thấp, dưới mực nước biển là từ 1 – 4 giờ sáng và 14 – 17 giờ.

Từ ngày 20 đến 23/01 trên sông Sài Gòn tại Phú An, mực nước triều cao nhất xuất hiện vào khoảng 20 – 22 giờ với mức 1.31 – 1.34 mét, ngoài ra còn một lần triều lên nữa vào khoảng 6 – 8 giờ sáng với mực nước đạt từ 1.05 – 1.29 mét. Mực nước thấp nhất trong ngày khoảng 0.7 – 1.28 mét dưới mực nước biển xuất hiện trong khoảng 14 – 17 giờ hàng ngày.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè, đỉnh triều cao nhất vào buổi tối từ 19 – 21 giờ, dao động từ 1.30 – 1.33 mét, buổi sáng sớm từ 5 - 7 giờ với mực nước trong khoảng 0.96 – 1.26 mét. Mực nước thấp nhất ở dưới mực nước biển từ 0.90 – 1.53 mét xuất hiện từ 14 – 16 giờ hàng ngày.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 20/01 đến ngày 23/01/2014

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2013

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

13/01

1.29

6.00

1.34

20.00

-0.15

1.00

-1.28

14.00

1.68

20/10

1.58

02/01

14/01

1.26

6.30

1.32

20.30

-0.34

2.00

-1.10

15.00

15/01

1.18

7.00

1.33

21.00

-0.52

3.00

-0.95

16.00

16/01

1.05

7.30

1.31

22.00

-0.64

4.00

-0.70

17.00

Nhà Bè

13/01

1.26

5.00

1.33

19.00

-0.26

0.00

-1.53

13.00

1.65

20/10

1.52

02/01

14/01

1.24

6.00

1.31

19.30

-0.45

1.00

-1.32

14.00

15/01

1.13

6.30

1.32

20.00

-0.65

2.00

-1.15

15.00

16/01

0.96

7.00

1.30

21.00

-0.75

3.00

-0.90

16.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN