Cuối tuần, đỉnh triều xuống thấp

Thứ Năm, ngày 31/05/2012 19:00 PM (GMT+7)

Tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mực nước đỉnh triều xuống khá thấp. Mực nước cao nhất khoảng thời gian này trên sông Sài Gòn là 1.02 mét, trên kênh Đồng Điền là 0.98 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 31/5/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.46

0.00

1.06

12.30

-1.00

19.00

-1.00

5.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

-

-

1.02

11.30

-1.38

18.30

-1.06

4.30

Do triều cường vẫn chưa lên lại và tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chỉ có mưa dông vào buổi chiều tối nên mực nước tại các trạm ngày hôm nay cũng vẫn ở mức thấp.Mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè lần lượt là 1.06 mét lúc 12 giờ 30 và 1.02 mét lúc 11 giờ 30. Mực nước cực thấp tại các trạm xuất hiện vào sáng sớm và buổi tối, sau đó biến đổi chậm trong ngày.

Tiếp tục những chuỗi ngày mực nước ổn định ở mức thấp, cuối tuần tại các trạm mực nước còn có xu hướng giảm tiếp. Sáng sớm và buổi tối là khoảng thời gian đỉnh triều đạt cực thấp tại các trạm này, sau đó mực nước đỉnh triều biến đổi chậm với biên độ không đáng kể.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất trong những ngày cuối tuần này dự báo là 1.02 mét xuất hiện lúc 13 giờ 30 ngày 1/6, những ngày tiếp sau đó mực nước có xu hướng xuống chậm. Mực nước thấp nhất tại trạm này là -1.86 mét lúc 22 giờ ngày 3/6.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè chu kỳ biến đổi của mực nước tại trạm này cũng giống ở trạm Phú An trên sông Sài Gòn, mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm này đạt 0.98 mét lúc 12 giờ 30 ngày 1/6, mực nước thấp nhất là -2.20 lúc 21 giờ 30 ngày 3/6.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 1/6 đến ngày 3/6/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

1/6

0.56

1.00

1.02

13.30

-1.33

20.00

-0.70

6.30

1.59

25/12

1.32

09/05

2/6

0.70

2.00

0.96

14.30

-1.65

21.00

-0.40

7.30

3/6

0.80

3.00

0.88

15.30

-1.86

22.00

-0.20

8.30

 

Nhà Bè

1/6

0.42

0.00

0.98

12.30

-1.70

19.30

-0.76

5.30

1.56

26/11

1.30

09/05

2/6

0.60

1.00

0.92

13.30

-2.00

20.30

-0.48

6.30

3/6

0.72

2.00

0.84

14.30

-2.20

21.30

-0.26

7.30

(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)

sự kiện Triều cường TP.HCM