Chi tiết 5 huyện ngoại thành được TPHCM đầu tư lên quận

Chủ Nhật, ngày 23/01/2022 21:20 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Dự kiến 5 huyện ngoại thành của TPHCM sẽ lên quận vào trước năm 2030. Tuy nhiên, cả 5 quận này đều còn thiếu nhiều tiêu chí khác nhau.

Sự kiện: Thời sự

Chi tiết 5 huyện ngoại thành được TPHCM đầu tư lên quận - 1

Nguồn: https://tienphong.vn/chi-tiet-5-huyen-ngoai-thanh-duoc-tphcm-dau-tu-len-quan-post1411805.tpo

Chia sẻ
Theo Linh Anh - Duy Quang (Tiền Phong)
sự kiện Thời sự