Chi hơn 1.000 tỉ đồng mua mới xe công trong năm 2017

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018 19:03 PM (GMT+7)

Số xe công tăng do mua mới, tiếp nhận năm 2017 là 2.604 chiếc với tổng nguyên giá 2.265,17 tỉ đồng, trong đó số xe công mua mới là 1.081 xe với tổng nguyên giá là 1.030,85 tỉ đồng.

Sự kiện:

Thời sự

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội (QH) về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2017.

Theo đó, năm 2017, số xe ô tô công tăng do mua mới, tiếp nhận là 2.604 chiếc với tổng nguyên giá 2.265,17 tỉ đồng. Số xe ô tô công giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 2.370 chiếc với tổng nguyên giá 1.139,41 tỉ đồng.

Trong tổng số 2.604 xe ô tô công tăng của năm 2017 thì có 1.523 xe tăng do tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị với tổng nguyên giá là 1.234,32 tỉ đồng. Còn lại, số xe công mua mới là 1.081 xe với tổng nguyên giá là 1.030,85 tỉ đồng.

Như vậy, hiện nay, tổng số xe ô tô công là 39.425 chiếc với tổng nguyên giá 25.554,21 tỉ đồng, chiếm 2,21% tổng giá trị tài sản Nhà nước.

Chính phủ cũng nhận định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đã góp phần giảm đáng kể số lượng xe công; giảm kinh phí sử dụng, chi phí vận hành xe; số lượng nhân viên lái xe giảm góp phần cắt giảm biên chế hành chính; tăng hiệu suất sử dụng xe ô tô công.

Đơn cử, tại TP Hà Nội, có 8 cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP áp dụng thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung. Có 52 người thuộc đối tượng thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, trong đó khối sở là 20 và khối quận, huyện là 32 người.

Tổng số chi phí khoán xe 6 tháng đầu năm 2017 là 2.441 triệu đồng; tổng số chi phí thực tế sử dụng 44 xe trong 6 tháng cùng kỳ năm 2016 tại các cơ quan, đơn vị là 4.212 triệu đồng. Như vậy, khi thực hiện khoán xe ô tô phục vụ công tác chung thì chi phí khoán tiết kiệm hơn so với chi phí thực tế sử dụng xe cùng kỳ, tổng số chi phí tiết kiệm được là: 1.771 triệu đồng, trung bình 1 xe tiết kiệm được 6,7 triệu đồng/tháng.

Tại TP HCM, đã xây dựng, ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô để áp dụng thí điểm từ tháng 5-2018 đối với 5 đơn vị của TP.

Về phương thức khoán kinh phí, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lựa chọn thực hiện khoán theo 1 trong 2 phương thức gồm: căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho từng chức danh theo đơn giá khoán cố định theo km (11.000 đồng/km); hoặc căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định đơn giá khoán cố định là 19,8 triệu đồng/tháng/xe. Theo tính toán của TP HCM, việc khoán xe công sẽ giúp tiết kiệm ngân sách hơn 100 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng/năm.

Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ thuộc các đơn vị thí điểm. Nếu thực hiện trên phạm vi cả nước, con số tiết kiệm chi sẽ lớn hơn.

Từ 2019: Chủ tịch tỉnh, thứ trưởng không có xe công

Theo tính toán của Bộ Tài chính, sau khi thực hiện khoán xe công, cả nước sẽ chỉ còn 180 xe công phục vụ chức danh, giúp...

Theo Phương Nhung (Người lao động)

sự kiện Thời sự