Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra tất cả vắc xin

Bộ Y tế yêu cầu Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế lấy mẫu kiểm định tất cả các lô vắc xin “5 trong 1” Quinvaxem còn thời gian bảo quản.

Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động tiêm chủng

Ngày 22/8, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế lấy mẫu kiểm định tất cả các lô vắc xin Quinvaxem đang được bảo quản ở các tuyến trong thời gian tạm ngừng sử dụng trước khi cho tái sử dụng.  Về việc đảm bảo chất lượng vắc xin, người đứng đầu ngành y tế yêu cầu kiểm định tất cả các loại vắc xin trước khi sử dụng. Với vắc xin nhập khẩu đã được Bộ Y tế cấp giấy phép đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu thì Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế tiến hành kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo quy định.

Đối với vắc xin sản xuất trong nước đã được cấp giấy phép lưu hành phải được Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế kiểm định và cấp giấy phép xuất xưởng từng lô trước khi sử dụng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong quá trình triển khai tiêm chủng, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế lấy mẫu kiểm định ngẫu nhiên và thực hiện kiểm định mẫu vắc xin liên quan khi xảy ra phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện an toàn tiêm chủng, kiểm tra toàn diện các điểm tiêm chủng trong đó có cả những điểm tiêm chủng tại các bệnh viện. Bộ Y tế cũng thành lập 2 đoàn thanh tra, kiểm tra tại 6 tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Bắc,  miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên về việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế.

Về việc thanh tra, kiểm tra toàn diện các điểm tiêm chủng, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế chịu trách nhiệm lập danh sách tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn (kể cả các điểm tiêm chủng dịch vụ) và tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện tất cả các điểm tiêm chủng. Trường hợp cần thiết thì kiểm tra lại các điểm đã được thanh tra, kiểm tra để xác định tiến độ khắc phục những tồn tại.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra tất cả vắc xin - 1

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động tiêm chủng

Dựa trên kết quả thanh tra, kiểm tra, Sở Y tế xây dựng kế hoạch khắc phục ngay những tồn tại trong công tác tiêm chủng của các điểm tiêm chủng trên địa bàn trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch để đảm bảo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn phải đạt đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định về tiêm chủng trước khi triển khai tiêm chủng.

Tại tuyến Trung ương, Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa, bệnh, Cục Quản lý Dược và các đơn vị liên quan thành lập 2 đoàn và tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 06 tỉnh thành phố về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bao gồm 2 tỉnh tại khu vực phía Bắc, 2 tỉnh tại khu vực miền Nam, 1 tỉnh tại khu vực miền Trung và 1 tỉnh tại khu vực Tây Nguyên.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tiếp tục kiểm tra các tỉnh theo khu vực phụ trách từ tháng 8-9/2013.

Cấp cứu TH phản ứng nặng tại điểm tiêm

Để tránh tình trạng quá tải trẻ đến tiêm chủng trong ngày tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quyết định chọn 1 hoặc nhiều ngày tiêm chủng mỗi tuần hay mỗi tháng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo số lượng trẻ tiêm không quá 50 trẻ/buổi tiêm. Đối với các Bệnh viện sản nhi tiêm chủng với số lượng lớn phải bố trí các điểm tiêm phù hợp để đảm bảo số trẻ mỗi buổi tiêm chủng tối đa cũng không quá 50 trẻ.

Bộ Y tế yêu cầu, các Sở Y tế cử cán bộ chuyên môn đã được tập huấn về khám sàng lọc, sơ cấp cứu khi có tai biến tham gia buổi tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn; Công bố công khai số điện thoại của điểm tiêm chủng và tên người có trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến tiêm chủng.

Đặc biệt, Sở Y tế bố các tỉnh phải bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng nặng.

Bộ Y tế cũng đề nghị các gia đình của người tiêm chủng tăng cường giám sát  việc thực hiện an toàn tiêm chủng, trong đó có việc cán bộ y tế phải tư vấn đầy đủ cho gia đình/người được tiêm chủng. Chỉ tiêm chủng khi đã giải thích đầy đủ cho gia đình/người được tiêm chủng và được sự đồng ý tiêm chủng của gia đình/người được tiêm chủng. Trước khi tiêm chủng, cán bộ y tế phải đưa gia đình/người được tiêm chủng kiểm tra tên vắc xin, hạn sử dụng của lọ vắc xin sẽ tiêm. Tại các điểm tiêm chủng phải công bố công khai số điện thoại của điểm tiêm chủng và tên người có trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến tiêm chủng. Cử cán bộ theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của người được tiêm chủng trong thời gian 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở tiêm chủng. Hướng dẫn gia đình/người được tiêm chủng phải theo dõi tình trạng sức khỏe của người được tiêm chủng. Khi có dấu hiệu phản ứng toàn thân hoặc phản ứng trở nên nghiêm trọng thì phải đưa ngay người được tiêm đến cơ sở y tế để được theo dõi, điều trị đến khi ổn định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hương (Khampha.vn)
Trẻ tử vong sau tiêm vắc xin Xem thêm
Báo lỗi nội dung