Bộ trưởng Tô Lâm: Đề xuất tăng tuổi phục vụ trong công an nhân dân

Ngày 27-5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Theo đó, Chính phủ đề xuất quy định sĩ quan công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình ngày 27-5. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình ngày 27-5. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo sửa đổi, bổ sung điều 23 của Luật Công an nhân dân theo hướng Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dự thảo luật bổ sung quy định Trưởng Công an TP thuộc TP trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, dự thảo luật bổ sung quy định tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an, nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi; tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt.

Lý giải về sự cần thiết tăng hạn tuổi phục vụ, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết theo Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021), tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Do đó, khoảng cách về tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân với người lao động tăng lên. Vì vậy, trên cơ sở quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân thì cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan cho phù hợp.

Theo dự thảo luật, thời gian tăng tuổi theo lộ trình như sau: Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên. Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày luật này có hiệu lực thi hành.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Tô Lâm: Không có chủ trương thu sổ hộ khẩu

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng cần sửa đổi các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu cho phù hợp, trong đó có việc đi học của các học sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Chiến - Huy Thanh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN