21.700 tỷ đồng để tăng lương công chức

Theo Bộ Nội vụ, dự kiến kinh phí tăng thêm để thực hiện mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2013 là 21.700 tỷ đồng.

Dự thảo lần 4 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, lương cơ sở sẽ tăng thêm 100.000 đồng so với mức 1,05 triệu đang được áp dụng.

Bộ Nội vụ đề xuất ấn định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2013 là 1.150.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định.

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo dự toán được giao năm 2013 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, các đơn vị này được sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2013.

Riêng đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại. Bên cạnh đó, để tăng lương, các đơn vị được sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương, không kể tăng thu tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, kinh phí tăng cũng được lấy từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2012 của cơ quan hành chính, sự nghiệp và cấp ngân sách địa phương. Trong trường hợp thực hiện đúng các quy định trên những vẫn thiếu, ngân sách Trung ương bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện mức lương cơ sở.

Theo Bộ Nội vụ, dự kiến kinh phí tăng thêm để thực hiện mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 21.700 tỷ đồng. Số kinh phí này, theo Bộ Nội vụ, đã được bố trí trong dự toán chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2013.

Trước đó, Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII, ngày 10/11/2012,  Quốc hội đã thông qua đề xuất của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng. Quốc hội cũng thông qua điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tỷ lệ tăng lương tối thiểu, thực hiện từ ngày 1/7/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung