Tình buồn cuối năm

Tình buồn cuối năm Đầu ngày, giữa tháng, cuối năm... buồn tình làm bài thơ than thở chút để cho hội độc thân hiểu...
Điều ước đầu năm Dê
Điều ước đầu năm Dê Năm Dê đã đến, vậy mà mấy "chú dê" không biết đi đâu chẳng thấy tìm đường về "chuồng" cho...
Tâm sự lúc nửa đêm
Tâm sự lúc nửa đêm Nhiều tâm sự trong lòng chưa dám nói ra, tối nay nhân dịp cuối năm xin có vài lời thưa...