Tình ca xuân con Dê
Tình ca xuân con Dê Một số ý tưởng "ngoại nhập" được phổ thơ đọc lai rai mấy ngày giáp Tết cho vui, tin hay...
Thơ đòi quà Valentine
Thơ đòi quà Valentine Các nàng đòi quà Valentine "công khai" thế này, không biết các chàng có "mánh" gì để đòi quà gấu...
Thơ ông đồ
Thơ ông đồ Nhân dịp "ngày hội của những ông đồ", "bà đồ" Song Nguyên xin có đôi câu gọi là "múa bút...