Tết này, giới chơi cây lại "sốt xình xịch" với loại hoa hồng có màu xanh như lá

Hiện, chị chỉ còn khoảng gần chục chậu bán đến Tết. Chị dự tính: “Cứ theo đà này, những chậu hồng xanh này sẽ bán hết trong nay, mai”.

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Cây cảnh hoa cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung