Không theo nghề của làng, vợ chồng "hốt bạc" mỗi năm nhờ thứ ai cũng có thể trồng

Vợ chồng anh Trương Đông Quân, sống ở Giao Châu, Sơn Đông, Trung Quốc đã tìm ra con đường làm giàu riêng biệt. Làng nơi vợ chồng anh Đông Quân sinh sống từ xưa làm nghề đánh bắt cá do gần biển.

Nguồn: http://danviet.vn/khong-theo-nghe-cua-lang-vo-chong-hot-bac-moi-nam-nho-thu-ai-cung-co-the-trong...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Bản tin tài chính kinh doanh