Nguồn: http://danviet.vn/hot-tien-tu-loai-an-ban-o-ban-tai-viet-nam-5020213179591613.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh