Nguồn: http://danviet.vn/choang-voi-thu-choi-ngong-cua-dai-gia-viet-chi-tien-khung-ruoc-quai-thu-ve-nuo...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh