11 tháng, trả nợ nước ngoài gần 48.000 tỷ đồng

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 13:00 PM (GMT+7)

Bộ Tài chính cho biết, trả nợ nước ngoài Chính phủ trong tháng 11/2019 khoảng 2.513 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, trả nợ nước ngoài Chính phủ khoảng 47.968 tỷ đồng.

Sự kiện: Ngân hàng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11 ước đạt 108,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,5% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 91 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018.

11 tháng, trả nợ nước ngoài gần 48.000 tỷ đồng - 1

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 11 ước đạt 108,9 nghìn tỷ đồng.

Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,9 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 64 USD/thùng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 51,54 nghìn tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 13 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 200,4 nghìn tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 316,5 nghìn tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 116,1 nghìn tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán.

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 113,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 11 tháng đạt gần 1.261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 231,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2018; chi trả nợ lãi đạt 96,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018; chi thường xuyên đạt 895,67 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Cũng theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 25/11/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 789.350 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 76,4% dự toán) và 245.046 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,1% kế hoạch vốn).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 72,1 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 80,1 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển.

Cũng trong tháng 11 (tính đến 20/11/2019), giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 72 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/11/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.669 triệu USD, tương đương khoảng 38.641 tỷ đồng (trong đó cấp phát khoảng 1.160 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 509 triệu USD).

Trả nợ nước ngoài Chính phủ trong tháng 11/2019 khoảng 2.513 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, trả nợ nước ngoài Chính phủ khoảng 47.968 tỷ đồng (trong đó nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 28.192 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 19.776 tỷ đồng).

Nguồn: https://infonet.vn/11-thang-tra-no-nuoc-ngoai-gan-48000-ty-dong-post324762.info

Tám tháng, Chính phủ đã dành bao nhiêu tiền để trả nợ?

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 8 Chính phủ đã dành khoảng 5.389 tỷ đồng để trả nợ, trong đó trả nợ trong nước khoảng...

Theo Minh Thư (Infonet)
sự kiện Ngân hàng