Từ 14/08, CTCK được tham gia đấu thầu tín phiếu

Đối tượng tham gia đấu thầu ngoài các đối tượng tại TT số 19 là các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, Công ty Tài chính, Công ty Bảo hiểm, Quỹ đầu tư thì tại TTLT 106 bổ sung thêm Công ty Chứng khoán.

Ngày 28/6/2012, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư liên tịch số 106/TTLT-BTC-NHNN về hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước qua Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2012.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giới thiệu một số quy định mới đối với công tác phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TTLT số 106 so với Thông tư số 19/2004/TT-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, đối tượng tham gia đấu thầu ngoài các đối tượng tại TT số 19 là các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, Công ty Tài chính,Công ty Bảo hiểm, Quỹ đầu tư thì tại TTLT 106 bổ sung thêm Công ty Chứng khoán.

Bộ Tài chính thực hiện đánh giá, công nhận và công bố danh sách thành viên đấu thầu. (Dự kiến số lượng khoảng 40 thành viên, gồm một số NHTM là đại l‎ý cấp I và một số CTCK).

Theo quy định tại thông tư số 19, việc công nhận thành viên do Sở Giao dịch thực hiện.

Ngoài quy định về phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch NHNN, TTLT số 106 bổ sung quy định về phương thức bán trực tiếp cho NHNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về lịch biểu phát hành:

+ Ngày thông báo đấu thầu: Trước ngày tổ chức đấu thầu 4 ngày, quy định cũ là trước 2 ngày.

+ Ngày tổ chức đấu thầu vào Thứ Hai hàng tuần (T).

+ Ngày thanh toán/ngày phát hành vào Thứ Ba (T+1), quy định cũ là T+2.

TTLT cũng bổ sung quy định mới về đăng ký, lưu k‎ý và niêm yết tín phiếu.

- Tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu được đăng ký, lưu k‎ý tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tín phiếu phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước được đăng ký, lưu k‎ý tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam khi Ngân hàng Nhà nước có yêu cầu.

- Tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tín phiếu sau khi được niêm yết sẽ được giao dịch chậm nhất vào ngày làm việc thứ hai sau ngày thanh toán tiền mua tín phiếu (Thứ Năm).

TTLT 106 quy định Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam làm đại lý‎ thanh toán gốc và lãi tín phiếu (trước đây Ngân hàng Nhà nước làm đại lý‎ thanh toán gốc và lãi tín phiếu).

Theo quy định tại TTLT số 106, sau khi kết thúc phiên đấu thầu, ngoài gửi kết quả đấu thầu cho Kho bạc Nhà nước và thành viên tham gia đấu thầu, Sở Giao dịch gửi kết quả cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Theo TTLT số 106, phí tổ chức đấu thầu Bộ Tài chính trả cho Ngân hàng Nhà nước theo tỷ lệ 0,01% trên giá trị tín phiếu trúng thầu (tỷ lệ này trước đây là 0,05%).

Chia sẻ
(Theo SBV)
Báo lỗi nội dung