Mua nợ xấu theo giá thị trường

Thứ Năm, ngày 25/07/2013 14:38 PM (GMT+7)

Theo dự thảo thông tư về Cty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) do Bộ Tài chính xây dựng, đơn vị này được mua nợ xấu của tổ chức tín dụng theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt.

  

Loại do công ty phát hành hoặc sử dụng các nguồn vốn hợp pháp (của VAMC ngoại trừ trái phiếu đặc biệt) để mua các khoản nợ xấu theo giá trị thị trường. Nhưng khi mua nợ xấu theo giá thị trường, hội đồng thành viên của VAMC phải xây dựng phương án mua các khoản nợ xấu này trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Theo Phạm Tuyên (Báo Tiền Phong)