Đề xuất 5.000 tỉ hỗ trợ nhà cho hộ nghèo

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ từ năm 2013 - 2015, dành 5.000 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 500.000 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở trên cả nước.

Cụ thể, trong năm 2013 hỗ trợ 100.000 hộ; năm 2014 và 2015 mỗi năm hỗ trợ 200.000 hộ. Nguồn vốn hỗ trợ được lấy từ ngân sách Nhà nước, vốn vay ưu đãi, vốn huy động từ cộng đồng... Mức hỗ trợ từ ngân sách là 10 triệu đồng/hộ (hộ thuộc vùng khó khăn là 12 triệu đồng; hộ thuộc thôn, bản đặc biệt khó khăn là 14 triệu đồng). Những hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở nhưng nay nhà đã bị đổ, xuống cấp nặng thì mức hỗ trợ bằng 50% mức trên.

Theo Bộ Xây dựng, hầu hết các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao đều là những địa phương nghèo, nên không có điều kiện bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ, trong khi hiện việc huy động sự giúp đỡ từ cộng đồng, mà chủ yếu là huy động từ các doanh nghiệp cũng không đạt nhiều kết quả như trước kia, nếu không có vốn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương thì việc triển khai thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.L (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN