Chính thức mở cơ chế bình ổn giá vàng

Ngày 4/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước.

Theo quyết định trên, căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước được phép mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và được mua vàng miếng để bổ sung vào dự trữ ngoại hối nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép theo phương án mua, bán vàng miếng trong từng thời kỳ.

Việc xác định giá mua, giá bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với từng hình thức mua, bán vàng miếng theo quy định.

Chính thức mở cơ chế bình ổn giá vàng - 1

Nguồn cung vàng miếng SJC từ Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ ra thị trường trong một vài ngày tới.

Quyết định cũng quy định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được quyết định phương án can thiệp thị trường vàng theo quy định, bao gồm các nội dung: thời điểm mua, bán; khối lượng vàng miếng mua, bán; hình thức mua, bán; đối tượng thực hiện mua, bán; các mức giá mua, bán cụ thể phù hợp với từng hình thức thực hiện mua, bán; các nội dung khác có liên quan.

Về hình thức thực hiện mua, bán vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng lần giao dịch theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua đấu thầu.

Khi thực hiện mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước được mở tài khoản, mua vàng, bán vàng trên tài khoản ở nước ngoài hoặc mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước hoặc bán vàng ra nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo an toàn dự trữ ngoại hối nhà nước thông qua việc tuân thủ các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước khi thực hiện mua, bán vàng miếng.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ quyết định việc áp dụng tỷ giá và giá vàng để quy đổi sang đô la Mỹ và đồng Việt Nam phục vụ công tác hạch toán và phản ánh biến động về tỷ giá và giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có quyết định tạo cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước vào cuộc bình ổn giá vàng, thu hẹp chênh lệch giá trong nước so với giá thế giới. Các văn bản hướng dẫn quyết định trên dự kiến cũng sẽ được ban hành trong một vài ngày tới.

Cùng với công tác chuẩn bị thời gian qua, có thể ngay trong những ngày tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu để chính thức cung vàng miếng SJC ra thị trường, bình ổn giá. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Nam (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN