Ai mà ngờ những căn nhà đẹp đến thế này lại được làm từ... container cũ?

“Bunny Lane” (2001): Bunny Lane là một nhà chứa máy bay được cải tạo thành ngôi nhà nông thôn. Kalkin cho biết công trình là sự pha trộn các kiểu kiến trúc và sắp đặt khác nhau tạo nên tổng thể đối lập và thú vị. Ảnh: Adam Kalkin.
“Bunny Lane” (2001): Bunny Lane là một nhà chứa máy bay được cải tạo thành ngôi nhà nông thôn. Kalkin cho biết công trình là sự pha trộn các kiểu kiến trúc và sắp đặt khác nhau tạo nên tổng thể đối lập và thú vị. Ảnh: Adam Kalkin.
Theo Cẩm Chi (theo CNN) (Dân Việt)

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Thị trường bất động sản

Xem thêm
Báo lỗi nội dung