Tiếp tục thanh toán BHYT với các dịch vụ thực hiện bằng máy mượn, máy đặt tại các cơ sở y tế

Thứ Tư, ngày 25/05/2022 08:25 AM (GMT+7)
Chia sẻ

BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Sự kiện: Sống khỏe

Ngày 24/5/2022, BHXH Việt Nam ban hành Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Tiếp tục thanh toán BHYT với các dịch vụ thực hiện bằng máy mượn, máy đặt tại các cơ sở y tế - 1

(Ảnh minh họa - NLĐ).

Công văn nêu rõ, BHXH Việt Nam vừa nhận được Công văn của Bộ Y tế cho ý kiến về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ nội dung "sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy" và đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu; thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

Theo đó, BHXH Việt Nam chuyển Công văn của Bộ Y tế để BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện giám định, thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định của Luật BHYT của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Để đảm bảo việc cung ứng, thanh toán dịch vụ y tế đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy mượn, máy do các công ty đặt tại cơ sở khám, chữa bệnh sang các hình thức quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, quy định rõ cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp, sử dụng cho người bệnh.

Trước đó, nhiều bệnh nhân BHYT không được thanh toán chi phí một số dịch vụ y tế.

BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã họp bàn việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo hợp đồng đã ký với cơ sở khám chữa bệnh.

Nguồn: http://danviet.vn/tiep-tuc-thanh-toan-bhyt-voi-cac-dich-vu-thuc-hien-bang-may-muon-may-dat-tai-c...

Chi phí xét nghiệm COVID-19 được bảo hiểm y tế thanh toán như thế nào?

Ngày 2/8, Bộ Y tế đã có những hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.

Chia sẻ
Theo Diệu Thu (Dân Việt)
sự kiện Sống khỏe
Báo lỗi nội dung