Kiểm soát y tế chặt với người xuất, nhập cảnh

Đó là nội dung nằm trong Thông tư quy định về khai báo y tế đối với người xuất nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam vừa được Bộ Y tế thông qua.

Theo đó, người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu Việt Nam phải thực hiện việc khai báo y tế để phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo công bố của Bộ Y tế.

Hiện nay, nhiều dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, có nhiều loại bệnh có thể lây lan qua con đường xuất nhập cảnh. Vì vậy, thông tư trên ra đời góp phần kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như cúm, lao,tay chân miệng...

Kiểm soát y tế chặt với người xuất, nhập cảnh - 1

Người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu Việt Nam phải thực hiện việc khai báo y tế để phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Việc khai báo y tế phải được thực hiện tại cửa khẩu Việt Nam khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc trước đó không quá 7 ngày.

Thông tư nêu rõ, Bộ Y tế sẽ công bố áp dụng việc khai báo y tế báo trong các trường hợp sau như khi có quyết định công bố dịch bệnh truyền nhiễm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Việc khai báo y tế cũng được áp dụng khi có văn bản thông báo về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra ở nước ngoài hoặc xuất hiện yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do Bộ Y tế ban hành.

Nội dung khai báo y tế gồm thông tin về họ, tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu của người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; Tên tỉnh hoặc thành phố hoặc vùng lãnh thổ hoặc quốc gia xuất phát đến cửa khẩu Việt Nam; Nơi đã đến trước khi đến cửa khẩu Việt Nam trong vòng 07 ngày; Địa chỉ liên lạc, điện thoại tại Việt Nam hoặc địa chỉ hộp thư điện tử nếu có; Liệt kê tên vắcxin hoặc sinh phẩm y tế đã sử dụng; Các câu hỏi về dấu hiệu của bệnh trong vòng 7 ngày.

Những người xuất, nhập cảnh phải nhận tờ khai y tế trên máy bay, tàu thuyền, đại lý hàng hải, công ty du lịch hoặc nhân viên hướng dẫn du lịch ở trong nước và nước ngoài hay hhận tờ khai y tế tại khu vực dành cho khai báo y tế ở các cửa khẩu Việt Nam.

Các đối tượng trên phải thực hiện việc khai báo y tế theo các nội dung trong tờ khai y tế khi đến cửa khẩu Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh hoặc trước đó nhưng không sớm hơn 7 ngày sau đó nộp tờ khai y tế cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu.

Về vấn đề kiểm soát, thông tư nêu rõ, các kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu kiểm tra nội dung khai báo y tế và đóng dấu xác nhận đã kiểm tra trước khi người khai báo y tế làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. Trường hợp phát hiện tờ khai y tế bị tẩy xóa hoặc ghi chép không đúng quy định thì phải yêu cầu người đó thực hiện lại việc khai báo y tế.

Lực lượng kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu trong khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh phải kiểm tra xác nhận của kiểm dịch viên y tế tại phần hướng dẫn dành cho người khai báo y tế.

Thông tư trên chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN