Dự trữ 40 triệu liều vắcxin phòng cúm gia cầm

Sự kiện: Cúm A/H5N1

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mua dự trữ 40 triệu liều vắcxin cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây khẩn cấp khi có dịch xảy ra.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích số lượng, chủng loại vắcxin; chỉ đạo việc luân chuyển vắcxin để đảm bảo hạn sử dụng; quyết định cấp vắcxin, hướng dẫn các địa phương tiêm phòng khi xảy ra dịch bệnh khẩn cấp; hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí mua vắcxin nếu không có nhu cầu sử dụng; phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung kinh phí để mua vắcxin phục vụ yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính bổ sung 10,4 tỷ đồng, từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2013 để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua vắcxin dự phòng.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương để mua vắcxin hỗ trợ phòng chống dịch khẩn cấp trên địa bàn ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; đảm bảo kinh phí tổ chức tiêm phòng, mua dụng cụ, bảo hộ lao động cho người tiêm phòng và các chi phí khác phục vụ công tác tiêm phòng theo các quy định hiện hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Thành (TTXVN)
Cúm A/H5N1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN