Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 14/11, Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, Bộ vừa ra Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo đó, để triển khai các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên phạm vi cả nước, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các Sở y tế phối hợp với các Ban ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục trên các phương tin thông tin đại chúng cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố.

Đối với mỗi loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố phải áp dụng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu tất cả các đối tượng trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố đều phải được khám sức khỏe và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng yêu cầu các Sở Y tế cần phân cấp việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố cho các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn.

Thông tư được Bộ trưởng Bộ Y tế  ký ngày 05/12/2012 và có hiệu lực từ ngày 20/01/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN