Tìm mật thư ở Nhà dây thép

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Với lợi thế được xuất phát trước, trong thử thách này, đội chơi của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đã về nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung