Video: Lưu Đức Hoa một mình hạ gục tứ tướng

Phân cảnh một mình nhân vật Triệu Vân của Lưu Đức Hoa một mình chiến đấu với 4 người con giỏi thao trường của Hàn Đức - viên tướng lĩnh dưới trướng Tào Tháo.

Bộ phim Tam Quốc Chí: Rồng tái sinh (2008) tái hiện cuộc đời của  vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc Triệu Vân (tức Triệu Tử Long) do Lưu Đức Hoa thủ vai.

Triệu Vân, một trong "Ngũ hổ tướng" dưới trướng Lưu Bị (Nhạc Hoa), sau khi lập được nhiều công lớn được Lưu Bị giao cho chức Chinh Bắc tướng quân. Mấy chục năm chinh phạt liên miên sau đó, Ngũ hổ tướng gồm Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đều lần lượt qua đời, chỉ còn lại duy nhất Triệu Vân.

Video: Lưu Đức Hoa một mình hạ gục tứ tướng - 1

Triệu Vân (Lưu Đức Hoa đóng) khi này đã lào một lão tướng ngoài 60.

Trong lần Bắc phạt thứ nhất (ra Kỳ Sơn lần thứ nhất), Gia Cát Lượng (Bộc Tồn Hân) định trao quyền chỉ huy cho Quan Hưng (Ngô Kiến Hào) và Trương Bào nhưng Triệu Tử Long đã xin thừa tướng cho ra trận lần cuối.

Ái ngại vì tuổi tác và muốn giữ lại danh tiếng vị tướng "bất khả chiến bại" của Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng can ông không nên ra trận. Tuy nhiên, cuối cùng Thục Hán thừa tướng cũng phải đồng ý và trao cho Triệu Tử Long hai cẩm nang để ông dùng khi đi chinh chiến.

Đến cửa ải nước Thục,Tử Long và Đặng Chi (An Chí Kiệt) cầm quân tiến theo đường hẻm và gặp quân đội Ngụy do Hàn Đức (Vu Vinh Quang) cùng 4 con chỉ huy đều là những tướng lĩnh tinh thông võ nghệ, giỏi cung ngựa. Tưởng Tử Long đã già, Hàn Đức khinh thường sai con ra đánh.

Video: Lưu Đức Hoa một mình hạ gục tứ tướng - 2

Hàn Đức (phải) khinh thường Triệu Vân già nên xin phép Tào Anh cho 4 con trai ra trận.

Video: Lưu Đức Hoa một mình hạ gục tứ tướng - 3

Tuy nhiên cả 4 con trai của Hàn Đức lần lượt đều bị giết dưới tay của Triệu Vân.

Hai bên dàn trận. Hàn Đức ra ngựa, bốn con trai sắp hàng hai bên và khiêu chiến Triệu Vân, lần lượt giao chiến với ông nhưng đều bị lão tướng 60 tuổi một mình hạ gục. Hàn Đức vô cùng đau xót và giận dữ, "ruột gan như xé", xông ngay vào trận.

Triệu Vân quá anh dũng nên quân Tây Lương thua chạy. Hàn Đức suýt nữa bị Triệu Vân bắt sống, phải bỏ áo giáp, đi chân không, mới trốn thoát.

Bản thân Hàn Đức sau này đã chấp nhận hy sinh khi chở đầy thuốc nổ trên ngựa và giao chiến với quân Thục để đôi bên cùng chết tại chiến trường trước núi Phượng Minh.

Sau khi bốn con trai của Hàn Đức bị Triệu Vân giết chết, quân Ngụy bỏ chạy, Tử Long xua quân đuổi theo và lọt vào cái bẫy giăng sẵn của Tào Anh, cháu gái của Tào Tháo (Maggie Q).

Video Triệu Vân một mình hạ 4 tướng giỏi, con trai của Hàn Đức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Dân Việt)
Video phim võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN