Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 11/4-17/4: Rio 2

Thứ Sáu, ngày 11/04/2014 00:01 AM (GMT+7)

Trong khi cố gắng hòa nhập với những người láng giềng mới, Blue bất ngờ thiếu tự tin và vô cùng lo lắng tiếng gọi nơi hoang dã sẽ cướp mất Jewel và lũ trẻ.

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Rio 2

9h40, 16h40, 21h30 11/4-17/4 Hoạt hình

Rio 2 (3D)

12h00, 14h20, 19h10 11/4-17/4 Hoạt hình

Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D)

9h40, 12h40, 15h40, 18h40, 21h10 11/4-17/4 Hành động
Noah: Đại hồng thủy 10h30, 13h40, 17h00, 20h20 11/4-17/4 Hành động
Thần tượng 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 11/4-17/4 Tình cảm, Hài

Quả tim máu

9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 11/4-17/4 Kinh dị
Galaxy Nguyễn Du

Captain America: Chiến Binh Mùa Đông

09h10, 11h40, 14h10, 16h40, 21h40 11/4-17/4 Hành động

Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D)

19h10 11/4-17/4 Hành động

Rio 2 (Lồng tiếng)

09h55, 11h55, 15h55, 17h55 11/4-17/4 Hoạt hình

Rio 2 (3D - Lồng tiếng)

13h55, 19h50 11/4-17/4 Hoạt hình

Galaxy Nguyễn Trãi

Rio 2 (Lồng tiếng)

12h05, 16h05, 18h00 11/4-17/4 Hoạt hình

Rio 2 (3D - Lồng tiếng)

10h05, 14h05, 19h55 11/4-17/4 Hoạt hình

Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D)

9h00 11/4-17/4 Hành động

Captain America: Chiến Binh Mùa Đông

11h30, 14h00, 16h30, 19h00, 21h30 11/4-17/4 Hành động

Galaxy Tân Bình

Captain America: Chiến Binh Mùa Đông

09h15, 16h45, 21h45 11/4-17/4 Hành động

Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D)

11h45, 14h15, 19h15 11/4-17/4 Hành động

Rio 2 (Lồng tiếng)

09h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 21h00, 22h00 11/4-17/4 Hoạt hình

Rio 2 (3D - Lồng tiếng)

10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00, 19h00, 20h00 11/4-17/4 Hoạt hình

Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp TP.HCM

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

sự kiện Phim chiếu rạp