Những người đàn ông “của hiếm”

Những người đàn ông ở bộ tộc Doma ở miền Tây Zimbabue hầu như đều có bàn chân với hai ngón rất lớn.

Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])

Chuyện lạ Thế giới

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN