Bọ xít hút máu người: Đánh giá hiểm họa

Bọ xít hút máu người: Đánh giá hiểm họa

“Thực tế lan rộng của loài bọ xít hút máu cho thấy cần một nghiên cứu quy mô sâu rộng để tiếp cận, đánh giá kỹ lưỡng những hiểm họa dịch bệnh ra trên phạm vi toàn cầu”, TS. Trương Xuân Lam, Trưởng phòng Nghiên cứu côn trùng học thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhận định.

Tin tức trong ngày

Xem thêm