Thiên đường không tên

Thiên đường không tên Câu chuyện này dành cho một người đã đi ngang qua cuộc đời tôi một cách rất nhẹ nhàng…