Lục ảnh quá khứ của Jennifer Phạm

Sự kiện: Jennifer Phạm

Jennifer Phạm từng chia sẻ bức ảnh thuở lên 3 mà cô luôn mang theo bên mình như một kỷ vật từ thuở nhỏ.

Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])

Jennifer Phạm

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN