Nguồn: http://danviet.vn/le-quyen-khoe-voc-dang-mon-mon-tuoi-tu-tuan-50202124812584918.htm

Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Lệ Quyên