Những “tử thần” đến từ đại dương

Những “tử thần” đến từ đại dương

Trong tự nhiên, các loài động vật - thực vật có màu sắc sặc sỡ, rực rỡ bao nhiêu thì độc tố và mức độ nguy hại cao bấy nhiêu. Màu sắc rực rỡ hơn mức bình thường của các loài nói trên là dấu hiệu để con người nhận biết, đề phòng; nhưng vẫn xảy ra những trường hợp ngô độc vì ăn phải những sinh vật có độc tố này.

CÁC LOẠI BỆNH KHÁC