Vì sao ở Bắc Cực có gấu nhưng ở Nam Cực lại không?

Nam Cực cũng có băng biển, nhiệt độ lạnh và hải cẩu nhưng tại sao không có bất kỳ con gấu nào tại đây?

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao loài chim biết chính xác đâu là hướng Nam?

Các loài chim thường sử dụng vị trí của Mặt Trời để xác định hướng bay, và còn một số cách khác nữa!

Chia sẻ
Theo Phan Hoàng - Live Science ([Tên nguồn])
1001 câu hỏi vì sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung