Tào Tháo khiến ba quân phục sát đất chỉ với một hành động nhỏ

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 10:03 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Tào Tháo sai người đem kiếm đến lệnh quân sĩ chém đầu mình theo quân pháp, lập tức quan quân vội xúm lại can ngăn. Tào Tháo không chịu, cứ nhất quyết đòi chết để làm gương cho quân lính.

Sự kiện: Tào Tháo, Tam Quốc
XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 12 13 14 1516

Tào Tháo khiến ba quân phục sát đất chỉ với một hành động nhỏ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 12 13 14 1516

Nguồn: https://danviet.vn/tao-thao-khien-ba-quan-phuc-sat-dat-chi-voi-mot-hanh-dong-nho-202012121704109...

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về điển tích ”Tam anh chiến Lữ Bố”

"Tam anh chiến Lữ Bố" là trận chiến có nhiều điểm nhấn và đặc sắc nhất trong Tam quốc diễn nghĩa.

Chia sẻ
Theo Anh Văn (Dân Việt)
sự kiện Tào Tháo
Báo lỗi nội dung