Tấn công bầy mèo rừng còn non, rắn độc nhận kết cục bi thảm

Thứ Tư, ngày 19/12/2018 14:10 PM (GMT+7)

Con rắn độc đã tấn công bầy mèo rừng con và ngỡ rằng đã vớ được miếng mồi ngon thì may thay bố mẹ chúng đã cứu nguy kịp thời.

Tấn công bầy mèo rừng còn non, rắn độc nhận kết cục bi thảm

Rắn độc giãy giụa, oằn mình chấp nhận bị chim hoang ăn thịt

Chú chim đã tấn công một cách tàn bạo một con rắn độc có kích thước lớn hơn nhiều lần.

Theo Phan Hoàng - Tổng hợp (Dân Việt)

sự kiện Thế giới động vật