Cinemax 6/4: 7 Seconds

Jack đã thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đòi hỏi trí thông minh và lòng dũng cảm: đó là mở đường máu để cả nhóm rút lui....

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
00h00  Detention (2012) Cinemax 6/4: 7 Seconds - 1 
01h45  Assassination Games Cinemax 6/4: 7 Seconds - 1 
03h30  Friday The 13th Part VII - The New Blood Cinemax 6/4: 7 Seconds - 1 
05h00  Striptease Cinemax 6/4: 7 Seconds - 1 
07h00 Dragon Wasps  
08h30 7 Seconds Cinemax 6/4: 7 Seconds - 1 
10h00 Out For Justice Cinemax 6/4: 7 Seconds - 1 
11h30  Wyatt Earp's Revenge  
13h00  Banshee S107: Behold A Pale Rider  
14h00  Banshee S108: We Shall Live Forever  
15h30  Krull  
17h45   Dracula Dead And Loving It Cinemax 6/4: 7 Seconds - 1  
19h15 Galaxy Quest  
21h00  Werewolf: The Beast Among Us  
22h30  Piranha II: The Spawning  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN