Sĩ tử thời xưa

Cùng lùi lại quá khứ để tìm hiểu chuyện thi cử dưới thời Nguyễn, sĩ tử ứng thí ra sao? trường thi như thế nào?
Tin liên quan

Khoa thi... thất thủ kinh đô

Khoa thi... thất thủ kinh đô Sĩ tử người thì theo ngọn cờ Cần Vương, kẻ xiêu tán, người về quê tiếp tục dùi mài kinh sử chờ kỳ thi sau hầu...

Án nạn trường thi

Án nạn trường thi Quy định về thi cử (trường quy) dưới thời Nguyễn rất nghiêm ngặt đến mức nghiệt ngã, khiến cho không ít sĩ tử...

Vinh quy bái tổ

Vinh quy bái tổ Triều đình sẽ cử hành nghi lễ trang trọng xướng danh tiến sĩ tân khoa và ban yến.